1

Κύκλος Επιτυχημένων Ασφαλιστών

NN - MetLife
2

Ισόβιο μέλος

MDRT
3

Gallery of Stars

MetLife
4

Βραβείου ήθους

«Γ. Σκαλίγκου»
 • Joseph Jordan
  "I want everyone to know that Kyriakos Chatzistefanou is one of the most dedicated effective and caring person in this industry. He is generous to all humble in his demeanor and extraordinarily successful. A true renaissance man. A person of consequence. "
  Joseph Jordan
  Financial Services Speaker, Bestselling Author at JosephJordan.com
 • Kyriakos Chatzistefanou
  "We are only limited in our minds by the boundaries we set......"
  Kyriakos Chatzistefanou
  Ασφαλιστικός Πράκτορας