1

Κύκλος Επιτυχημένων Ασφαλιστών & Star Agent

NN Hellas
2

Ισόβιο μέλος

MDRT
3

Gallery of Stars

2012
4

Βραβείου ήθους

«Γ. Σκαλίγκου»
 • Joseph Jordan
  "I want everyone to know that Kyriakos Chatzistefanou is one of the most dedicated effective and caring person in this industry. He is generous to all humble in his demeanor and extraordinarily successful. A true renaissance man. A person of consequence. "
  Joseph Jordan
  Financial Services Speaker, Bestselling Author at JosephJordan.com
 • Kyriakos Chatzistefanou
  "We are only limited in our minds by the boundaries we set......"
  Kyriakos Chatzistefanou
  Ασφαλιστικός Πράκτορας