Ισόβιο Μέλος MDRT

Ο οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT), Premier Association of Financial Professionals®, ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια ανεξάρτητη ένωση περισσότερων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές.
Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή ηθική συμπεριφορά και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Η συνδρομή MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το επίπεδο αριστείας στον κλάδο των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η ένταξη τους σε αυτό κρίνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τα παραγωγικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και η συμμετοχή για 10 έτη σε καθιστά Ισόβιο μέλος.
Επιτυγχάνοντας το να είσαι μέλος του MDRT αυτόματα ανήκεις στο 4% των καλύτερων Ασφαλιστών Ζωής παγκοσμίως.
Από το 2016 ο Κυριάκος διακρίθηκε σαν Ισόβιο Μέλος του MDRT.
Το 2013-2014 του προτάθηκε και ανέλαβε Πρόεδρος Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος και επιπλέον η θητεία του ανανεώθηκε το 2016-2018.
Στις 4 Ιουνίου 2017 συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Συνέδριο του MDRT στο Orlando της Αμερικής σήκωσε την Ελληνική Σημαία στο Flag Ceremony ενώπιων 13.000 ασφαλιστές από όλο τον κόσμο.
Τον Ιούνιο του 2019 ήταν ο πρώτος Έλληνας ασφαλιστής όπου μίλησε στο Main Platform του παγκοσμίου Συνεδρίου στο Maimi ενώπιων 11.500 ασφλιστών από όλο τον κόσμο για το …… «Φιλότιμο».
Το 2020 του προτάθηκε να αναλάβει ως Πρόεδρος Μελών MDRT Ευρώπης και η θητεία του ξεκινάει από τον Σεπτέμβριου του ίδιου έτους.

metlife

Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του ετήσιου συνεδρίου MDRT
Σύνδεσμος

aagora.gr

Ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου της MetLife στην κεντρική σκηνή του MDRT
Σύνδεσμος

insurancedaily.gr

Για τους ασφαλιστές που τους οδηγεί… το φιλότιμο
Σύνδεσμος

insuranceworld.gr

Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του MDRT!
Σύνδεσμος