Βραβείο Ήθους «Γ. Σκαλίγκος»

 

 

Το βραβείο "Γεώργιου Σκαλίγκου" έρχεται να τιμήσει τον ίδιο τον Γεώργιο Σκαλίγκο ο οποίος διακρινότανε αδιάλειπτα για το Ήθος του, την Συναδελφική Αλληλεγγύη του, τον Επαγγελματισμό του σε συνάρτηση με τα παραγωγικά αποτελέσματα.
Στις μέρες μας δίνεται έπειτα από εισήγηση των Μελών του Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών της Εταιρείας και των Διευθυντών Υποκαταστημάτων σε εκείνον τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο που διακρίνεται για τις παραπάνω αρετές και ικανότητες και το οποίο αποτελεί ύψιστη διάκριση για κάθε Ασφαλιστικό Σύμβουλο αφού γίνεται αποδεκτό από τους ίδιους τους συναδέλφους τους.
Το 2007 απονεμήθηκε στο Κυριάκο Χατζηστεφάνου